ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.com
RM45.00
Hot
.net
RM60.00
Sale
.site
RM30.00
Sale
.best
RM35.00
Sale
.cloud
RM30.00
New
.me
RM39.90
Sale
.online
RM30.00
.org
RM55.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.net Hot
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.biz Hot
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
.info
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
.org
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
.pro
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
.com.my
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.my
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
.net.my
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.org.my
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.asia
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.today
RM30.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.online Sale
RM30.00
1 سال
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
.photo
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.systems Sale
RM35.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.guru Sale
RM30.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.life Sale
RM30.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.photos Sale
RM30.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.technology Sale
RM40.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.site Sale
RM30.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.company New
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.expert Sale
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.works Sale
RM30.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.cool New
RM45.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.media New
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.tips New
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.digital New
RM30.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.me New
RM39.90
1 سال
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
.live Sale
RM30.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.co
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.io
RM200.00
1 سال
RM265.00
1 سال
RM265.00
1 سال
.tech
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.best Sale
RM35.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.cloud Sale
RM30.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.edu.my
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
.vip
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
.dev
RM70.00
1 سال
RM70.00
1 سال
RM70.00
1 سال
.app
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
.biz.my
RM49.90
1 سال
RM49.90
1 سال
RM49.90
1 سال
.accountant
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.xyz
RM19.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.solutions
RM30.00
1 سال
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains